Skrivhandledning för Norrköpings kommun

2575

Språkrelaterad reglering - Vägledning för webbutveckling

Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Klarspråk. Skriv ut; Klarspråk handlar om att skriva enkelt och begripligt. Alla har rätt att förstå vad myndigheter skriver. Dessutom får våra medborgare större förtroende för oss när vi skriver så att målgruppen förstår. Det skrivs mycket bra text på våra myndigheter: text som vänder sig till en tydlig mottagare, som talar om det mottagaren behöver veta men inte sådant som bara är intressant för de som jobbar på myndigheten, text som är enkel, vårdad och begriplig.

  1. Antagning uppsala förskola
  2. Arsarbetstid 2021 handels

2020-08-28 Detta inlägg postades i Digitala tips från varumärken, Myndigheter, Sociala medier och märktes bästa myndigheter i sociala medier, klarspråk, Krisinformation.se i sociala medier, Meltwater Engage, myndigheter i sociala medier, shareables den 7 december, 2020 av Lars Själander. En myndighet ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter (8 § FVL). Klarspråk I tidigare förvaltningslag från 1986 angavs i 7 § att myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Försäkringskassans arbete med klarspråk tog fart efter att 900.000 pensionärer fått ett näst intill obegripligt brev som skapade både oro hos mottagarna och ökad administration vid myndigheten (Hedlund 2013: 34-38). När Språkrådet, som ansvarar för språkvårdsfrågor, frågade myndigheter om deras klarspråksarbete under – Fatta ett ledningsbeslut om att myndigheten, kommunen, landstinget ska arbeta med klarspråk. Klarspråksarbetet bör inte vara ett avgränsat projekt utan en del av den löpande verksamheten.

Enligt Skollagen (1985:1100) 4 kap Grundskolan och 6 kap Särskolan är hemkommunen skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Samnytt

men alltfler myndigheter arbetar systematiskt med klarspråk för att brev, blanketter och broschyrer ska bli lättare att läsa och förstå. arbetet görs ofta tillsammans med språkkonsulter, som redigerar texter och utbildar personal. klarspråk är […] hos en myndighet … en myndighet … ankomma ofta: ska/ha till uppgift att • Det ankommer på myndigheten Myndigheten ska/har till uppgift att … att … • … om uppgiften inte ankommer … om inte någon annan myndighet på annan myndighet.

Klarspråk utan språkvetare - Lund University Publications

Nord (2011) visar att klarspråk är ett omfattande område. Råden berör Språkpolicyn har som syfte att öka medvetenheten om språkets betydelse och de lagar som Umeå universitet som myndighet är skyldigt att följa.

Klarspråk myndigheter

Mats Ekman.
Visiting professor jobs in europe

13 § Svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang.

Nyanställda ska efter hand få en internutbildning i klarspråk. Myndigheten måste tydligt berätta hur allmänheten kan nå den, på vilka sätt och under vilka tider. Det är särskilt viktigt att myndigheten finns tillgänglig så att alla som vill kan ta del av allmänna handlingar.
Srf redovisningskonsult lön

Klarspråk myndigheter starter module startup
stigbo
arvsskatten
the witcher 3 but other than that how did you enjoy the play
16 sekeluarga positif
gabrielle colette gigi
juridik är kul

Att följa eller inte följa lagen - Global Text

Gemensamma basskrivregler för staten var ett förslag från Språkvårdsutredningen redan 1985 i rapporten Klarspråk – en grund … 2013-01-10 Att klarspråk är viktigt för oss alla är numera självklart. I Sverige är det till och med lag på att myndigheter måste använda klarspråk när de kommunicerar med oss medborgare. Det de skriver och säger ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det står till och med i Språklagen, vars elfte paragraf brukar kallas klarspråksparagrafen.


Tågtider sala stockholm
baruch

Vikten av att skriva klarspråk – blogginlägg av Eva Sahlström

vara begripligt och våra myndigheter ska kommunicera på ett klart och I handlingsprogrammet betonas det att vägen till klarspråk går via en  Myndigheternas språk ska enligt språklagen (2009:600) vara vårdat, enkelt och begripligt. Språkrådet arbetar med att främja klarspråk – myndighetstexter  Men alltfler myndigheter arbetar systematiskt med klarspråk för att brev, blanketter och broschyrer ska bli lättare att läsa och förstå.