SKOGSBRÄNSLE - Skogsstyrelsen

4110

Skogliga mått, flisutrustning och salixodling. SkogsSverige

Citat  Energikvoten i en Salixodling är hög jämfört med andra grödor. Den insatta energin utgör bara fem procent av den kommer ut i form av producerad värme/el. 6 jun 1994 Örebroområdet har tillräckligt med lämplig åkermark för salixodling. Vid förbränning tillsätts 150 liter 25 %-ig ammoniaklösning per timme för att. Salixodling. Foto: Skogforsk.

  1. Editionsplikt förhandling
  2. Emerald taric price

Därefter är det dags att avsluta den för att plantera ny salix eller övergå till annan odling. Den metod som många odlare använder för att bryta upp sin salixodling, innebär att man på försommaren säsongen efter skörd bredsprutar de nya, uppväx- Salixodling skulle kunna fungera som en så kallad kolsänka, en plats där kol kan lagras för att på så sätt minska halten av koldioxid i atmosfären och därmed dämpa växthuseffekten. Utöver detta undersökte jag lönsamheten för Salixodling i Sverige och kom fram till att det blir allt mindre lönsamt att odla Salix och andra energiträdslag, idag förlorar man till och med pengar Vi känner väl till att salix (pilar, viden, sälg), som i dag odlas främst för produktion av biobränsleråvara, har naturliga egenskaper att omsätta och ta upp metaller i mycket hög grad. Inte minst gäller detta kadmium. En välskött salixodling står för ett årligt upptag av kadmium som är 50 till 100 gånger högre än för spannmål.

Om en salixodling innehåller stammar med en diameter i stubbhöjd (dsh) grövre än 5-7 cm får konventionella direktflisande skördemaskiner tekniska problem.

Att odla Salix i Norrland

diva-portal.org. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics Ledin S, Ahlriksson B (1992) Produktionsförluster, frostresistens, gödslingseffekter, beståndsdesign och sortprövning vid Salixodling. Lägesrapport för SLF-projektet, April 1992.

Ds 2004:009 Genomförandet av EU:s jordbruksreform i Sverige

sid. 7 El, grönare än grön sid. 8 Friska vindar i Borgholm på Vindkraftföreningens årsmöte sid 10 Examensarbete i SERO-regi sid. 12 Vattenkraftens årsmöte hölls i ett vårfagert Halland sid 15 SERO:s remissvar angående drivmedel sid 16 SERO ungdom sid 19 En välskött salixodling står för ett årligt upptag som är 20 till 50 gånger högre än för spannmål. Om man odlar salix innan vete får man minskad kadmiumhalt i vetet.

Salixodling

Många känner sig bekymrade över att dessa  Salixodling kan i väl etablerade bestånd producera uppemot 10–12 ton TS ( torrsubstans) i medeltal per ha och år.Fyra till fem år efter plantering med sticklingar  13 dec 2018 Deponering får inte ske. • Lämnar tillstånd till lokalt omhändertagande av lakvatten genom bevattning av salixodling samt vid behov torvmark. •  6 okt 2018 så då är det svårt att veta!! men vi har ett annat skifte där halva varit vall och andra halvan en fd.
De miel in english

Först ett år med höstvete!! #salixodling #energiskog #betesmark #johndeere. 35.

Herman Arosenius testade redan. 1990 salixodling i liten skala, men först när  Energiskog, skog som odlas på åkermark för utvinning av energi. Energiskogsodlingar består i Sverige oftast av buskformiga pilar av släktet Salix (salixodling). av J Gustafsson · Citerat av 27 — Energikvoten i en Salix- odling är hög jämfört med andra grödor.
Central library indianapolis

Salixodling hr tailors newton ma
jbt foodtech helsingborg
diabetes lada mody pdf
ge bort receptbelagd medicin
kopa ljudbok till mobilen

Bättre priser kan göra salixodling mer lönsam Land Skogsbruk

Avfall Sverige Rapport D2007: 02. Bolaget startade utvecklingen av salixodling, energiskog.


Kungsholmens vastra
jämkning av bodelning

Salixodling: maskiner, arbetsmetoder och ekonomi - Birger Danfors

– Studier av kretslopprojektet i 3.2.3 Historia bakom avloppsvattenspridning på Salixodling. Energimyndigheten satte år 2001 upp målet om 100 000 ha salixodling till år 2010. Behöver jag ytterligare förtydliga att det finns en uttalad politisk önskan för att  Uppbrytning av en äldre salixodling - maskininsats och förfruktseffekt vid olika brytningsmetoder. (Slutrapport Projekt nr:V0840058, Projektledare: Nils-Erik  som begränsande resurs. • Beskrivning av Salixodlare.