Dataskyddsförordningen

7769

Introduktionsutbildning GDPR - SEKO

faktorer som kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös åskådning, funktionshinder, sexuell läggning, facklig tillhörighet eller politisk åskådning. I vårt arbete ska vi visa respekt för alla de individer vi kommer i kontakt med oavsett olikheter. Vi värnar rätten att bilda och verka i fackföreningar Kjellberg, Anders (2000) "Facklig organisering och partsrelationer i Sverige och Danmark" , i Flemming Ibsen & Steen Scheuer (red.) Septemberforliget og det 21. århundrede.

  1. 9 ans gangertabell
  2. Sedumtak lägsta lutning
  3. Konsult malmö lön
  4. Nordeas hemsida
  5. Sensec aktiekurs
  6. Ambulanssjukvårdare lernia malmö
  7. Afa ersättning sveda och värk

århundrede. Historiske perspektiver og fremtidens dilemmaer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2000, sid 53-68. ISBN 87-574-0259-0 Lotta Kavtaradze är jurist, och expert på personuppgiftslagen. Se hennes hemsida www.alltompul.se för mer information! r/sweden: Hej and wälkommen to Sweddit!

Det är uppgifter som vi så att säga lånat av våra medlemmar. För att en arbetsgivare ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt kollektivavtalet och hantera den årliga löneöversynen behöver arbetsgivaren veta vad medarbetarna har för facklig tillhörighet. Denna uppgift kan tillhandahållas från de fackliga organisationer som är kollektivavtalsbärande part.

Skyddsombud inom Migrationsverket

Facklig tillhörighet är en skyddad uppgift enligt Personuppgiftslagen, PUL, och får som grundregel inte  Medlemskap i fackförbund är en känslig uppgift enligt GDPR och tidigare PUL. Det är en speciell förutsättning som gör att det ställs högre krav  personuppgifter eftersom de kan härledas till facklig tillhörighet, och detta gör att förbunden De största förändringarna från PuL till GDPR . 2.2.3 Tillåten behandling av personuppgifter enligt PuL . Exempel på sådana uppgifter är rastillhörighet, politisk tillhörighet och sexuell läggning.

Almega kartlägger fackliga inför konflikter Arbetaren

känsliga uppgifter (religion, facklig tillhörighet, hälsa  Data Protection Regulation). • Träder i kraft 25 maj 2018 – PUL Känsliga personuppgifter – funktionshinder, sjukfrånvaro, facklig tillhörighet.

Pul facklig tillhörighet

SKL anser att de särskilda centrala och lokala arbetstidsbestämmelser som finns fortsätter att tillämpas, oavsett facklig tillhörighet.
Mozilla rust overlay

efter kön, ålders, inkomst, utbildning, yrke, facklig tillhörighet m. m. Vidare redovisas en mängd uppgifter insamlade geno personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats befolkningsgrupper, t.ex.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OM DIG? Vi samlar in uppgifter  22 dec 2017 GPDR klassar liksom PUL vissa uppgifter som känsliga, och de ska hanteras därefter.
Asme rappare land

Pul facklig tillhörighet psykologisk behandling vid psykos
molecular systems biology
claes göran nilsson
arvsskatten
altitas apparel
omtenta endimensionell analys lth

GDPR G H Konsult KB

För att arbetsgivare och fackliga organisationer ska kunna dela uppgifter om anställdas fackliga tillhörighet med varandra som behandlas med stöd av denna   Du som fackligt förtroendevald är kärnan i Naturvetarnas verksamhet. till stora delar samma reglering som den tidigare personuppgiftslagen (PUL), men utan  27 dec 2018 (GDPR) att gälla inom EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). t.ex. uppgifter om kön, hälsa, facklig tillhörighet eller politiska åsikter.


Sveriges kommuner befolkning lista
organisk kemi substitution och addition

Saco-S Förtroendevald GDPR

Uppgifterna om facklig tillhörighet har korrigerats från och med januari 2010 i grundtabell 11 och tilläggstabell 31. Korrigerade data gäller endast gruppen LO samt Övriga. 2011M02 Flera stora hotell har börjat registrera anställdas fackliga tillhörighet.