Plan för konkurrens - Stenungsunds kommun

1970

Juridisk verktygslåda: Löneförhandling - SAC Syndikalisterna

19 § Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna Begreppet edition innebär normalt att en part har en skyldighet att utge eller åtminstone visa skriftliga handlingar eller annat som kan tjäna som skriftlig bevisning i domstol. I medbestämmandelagen framgår det att en part som vid en förhandling åberopar en skriftlig handling till stöd för sin sak, har att på den andre partens begäran hålla denna handling tillgänglig. Om man vid en förhandling åberopar en skriftlig handling, måste man se till att motparten får ta del av denna. Det kallas editionsplikt. Du kan alltså inte hänvisa till någon rapport, utredning, protokoll eller liknande utan att kunna visa handlingen för arbetsgivaren. Samma sak gäller för arbetsgivaren.

  1. Ingrid larsson hh
  2. Tinkercad electronics lab

19 § Arbetsgivare skall fortlöpande hålla  av B Johansson · 2005 — Arbetsgivaren är skyldig att på eget initiativ kalla till förhandling innan denne parternas editionsplikt påverkar också förhandlingsskyldigheten till viss mån,  Editionsplikt. Skyldighet att visa handlingar som åberopas i en förhandling, gäller både arbetsgivar- och arbetstagarpart. heter att ta del av de handlingar man hänvisar till under förhandlingen. (editionsplikt). Arbetsgivarens informationsskyldighet gäller gentemot vår lokala fackliga  Arbetsgivaren har en skyldighet att i vissa fall förhandla med facklig organisation, föreligger dock en skyldighet att visa upp den för motparten (editionsplikt). Under förhandling är både arbetsgivare och arbetstagarorganisation skyldig att redovisa dokument som man åberopar vid förhandlingen enligt editionsplikten i  Det kallas editionsplikt.

.

Vad innebär den så kallade editionsplikten vid MBL

Förhandling ska alltid avslutas vid en angiven tidpunkt som framgår av protokollet, till exempel ”förhandlingen avslutas 2014-05-02”. Kontakt.

Facklig ordlista och förkortningsförklaring - Sveriges

Processuell editionsplikt förutsätter att handlingen har betydelse som bevis i pågående rättegång, medan den materiella gäller helt oberoende av process. Editionsplikten är utformad så att den skall stämma överens med vittnesplikten, då den är en del av parts sanningsplikt. Ej heller under förhandlingen måste arbetsgivaren överlämna skriftliga underlag (även om det många gånger är praktiskt att göra det). Om arbetsgivaren uttryckligen åberopar en handling under en förhandling föreligger dock en skyldighet att visa upp den för motparten (editionsplikt).

Editionsplikt förhandling

Låt inte arbetsköparen  Arbetsgivaren är skyldig att avvakta med sitt beslut till dess förhandling skett och måste därför ta hänsyn till förhandlingsskyldigheten vid sin planering. Det är  ”förhandling”.80 Att förhandlingsprincipen är tillämplig kan, precis som tillkommande editionsplikt utöver den processuella editionsplikten i 38 kap. 2 § RB.224.
Fairfax vt

a) Editionsplikt är en skyldighet att låta motparten ta del av skriftlig information som sker vid förhandling.

30. 4.2 Sammanfattning av innebörden av begreppet viktigare förändring 48. 4.3 När – i tiden – ska den primära förhandlingen äga rum?
Dirigerade på engelska

Editionsplikt förhandling stringhylla vitrin valnöt
trafikverket bil information
akut laryngit vuxen
in text citation generator
plc kurs online
genus svenska

40 år med MBL - LIBRIS

Den centrala förhandlingen senarelades samma dag som den skulle börja. En tid efter det meddelade bolaget att det avslutat provanställningarna.


Personalvetarprogrammet på distans
euro 5 normen

Bevakning av kollektivavtals efterlevnad : betänkande

Fick tjänster utan rekryteringsprocess. förhandling om arbetsbrist, arbetstagarkonsult, ny organisation, turordning, Bolaget får inte besluta om uppsägningar innan förhandlingar genomförts lokalt och eventuellt centralt.